Dự giờ đồng chí Chu Thị Phượng tiết SHCM theo nghiên cứu bài học.

Một số hình ảnh về dạy và dự giờ tiết SHCM theo nghiên cứu bài học.

 Môn: Khoa học - lớp 4

Bài: Mây được hình thành như thế nào?Mưa từ đâu đến?

GV dạy minh hoạ: Chu Thị Phượng

Áp dụng Phương pháp " Bàn tay nặn bột"

Giáo viên dự giờ, quan sát các hoạt động diễn ra trong tiết học.

 

 

Các hoạt động của học sinh trong tiết học.

Hojc sinh thảo luận nhóm tích cực.

GV quan sát và chia sẻ tới từng nhóm.

Giáo viên thảo luận, chia sẻ về bài dạy.

  Đ/c Minh Hằng chia sẻ về bài dạy.