CĐ VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN MỚI

CÔNG ĐOÀN

VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN MỚI

 

Phát triển Đoàn viên Công đoàn là một trong những công tác góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bốn đồng chí nhận Quyết định kết nạp Đoàn viên mới của BCHCĐ

 

Ngày 31/3/2021, tại phòng họp hội đồng trường Tiểu học Trung Sơn-Việt Yên-Bắc Giang, Công đoàn trường Tiểu hoc Trung Sơn đã tổ chức kết nạp Đoàn viên mới cho 4 đồng chí giáo viên trẻ đó là: Phạm Thị Thu Thương, Tạ Thị Nguyên, Ngọc Thị Phượng và Khúc Thị Yến. Cả bốn đồng chí đều là những giáo viên trẻ vừa vào nghề tháng 9/2020. Ngay từ khi các đồng chí có quyết định về trường nhận công tác, BCHCĐ đã quan tâm tạo điều kiện cho các đồng chí được tiếp cận, tìm hiểu về tổ chức công đoàn; bồi dưỡng những hiểu biết cơ bản cho các đồng chí về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn đã có kế hoạch bồi dưỡng và kết nạp vào tổ chức Công đoàn cho các đồng chí nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các đồng chí trong cơ quan, đơn vị.

Sau 6 tháng tìm hiểu Điều lệ của tổ chức Công đoàn, bốn đồng chí đã viết đơn tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn. Sau khi họp thống nhất trong BCH, Công đoàn đã tổ chức buổi lễ kết nạp cho bốn đồng chí.

Buổi lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang trọng, theo đúng điều lệ hoạt động của tổ chức Công đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Diệp-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến trong buổi lễ kết nạp

 

Phát biểu trong buổi lễ kết nạp Đồng chí Nguyễn Văn Diệp -Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm, sự qu an tâm của Công đoàn đối với những đồng chí giáo viên trẻ, quan tâm bồi dưỡng và phát triển đoàn viên mới nhằm mục đích làm cho tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển và nhắn nhủ tới các đồng chí Đoàn viên mới: “Các đồng chí hãy phát huy sức trẻ, phát huy khả năng và năng lực của mình để làm tốt công tác chuyên môn, bên cạnh đó hãy tham gia tích cực, nhiệt tình các hoạt động của Công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn như một mái ấm gia đình, Đoàn kết-xây dựng để cùng phát triển”.

 

Đồng chí Ngọc Thị Phượng thay mặt các đồng chí Đoàn viên mới phát biểu cảm tưởng

 

Trước những lời nhắn nhủ của đồng chí Bí thư chi bộ, đồng chí Ngọc Thị Phượng đã thay mặt các đồng chí Đoàn viên mới đã hứa hẹn, quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một Đoàn viên công đoàn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhà trường và tổ chức giao cho.

Buổi lễ kết nạp đã kết thúc một cách trang trọng, đem lại những cảm xúc xúc động cho các đồng chí Đoàn viên mới và tập thể Công đoàn.

 

 

Trung Sơn, ngày 1/4/2021

          T/M BCHCĐ

 

 

 Nguyễn Thị Minh Yên

Bài viết liên quan