Đánh giá việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa lớp 1

Trường  tiểu học Trung Sơn tổ chức đánh giá việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa lớp 1 học kì I năm học 2020 – 2021

        Thực hiện công văn số 08/ PGDĐT – GDTH về việc tổ chức đánh giá triển khai giảng dạy sách giáo khoa lớp 1, học kì I năm học 2021, chiều ngày 27/01/2021 nhà trường đã họp triển khai lấy ý kiến đánh giá sách giáo khoa lớp 1.

  Trong cuộc họp, giáo viên trong hội đồng nhà trường đặc biệt là các đồng chí giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 đã trao đổi, phát biểu ý kiến về việc lựa chọn sách, việc cung ứng, sử dụng sách cũng như đồ dùng của giáo viên, học sinh. Các đồng chí giáo viên đã đưa ra những ưu điểm, tồn tại cũng như những kiến nghị, đề xuất, giải pháp với mong muốn có những bộ sách giáo khoa chất lượng phù hợp với năng lực của đa số học sinh.

  

     Tác Giả

Trần Thị Hằng

Bài viết liên quan