Ngày hội thi đọc sách của trường tiểu học Trung Sơn sô 2

Ngày hội thi đọc sách diễn ra trong không khí kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Vietj Nam

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày dọc sách và tuyên truyền sách tại trường TH Trung Sơn 2

Bài viết liên quan