Vườn rau xanh trong khuôn viên nhà trường.

 HÌnh ảnh các bạn HS chăm sóc vườn rau nhà trường.

Cô giáo và các em HS cùng nhau chăm sóc vườn rau

 

 

Bài viết liên quan